เครือข่ายขับเคลื่อนวิถีการกินอยู่อย่างมีความหมาย | โดยสุขวาระผู้ปกครองและครู:โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ : โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ทางโรงเรียน ครู ผู้ปกครองร่วมกันบริจาคเมล็ดพันธุ์ข้าว(ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์)
ในงานบุญคูณลาน โรงเรียนนอกกะลา


นอกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว โรงเรียนนอกกะลายังจัดต้นผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ที่เป็นพันธุ์พืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด เช่น พริก บวบ ข้าวโพด ผักกาด มะรุม ฯลฯ


ทางโรงเรียนนอกกะลาจะนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปปลูกในโรงเรียน ตามลักษณะของพืชแต่ละชนิด เช่น ถ้าพืชที่ต้องการแสงแดดก็จะปลูกในที่โล่งแจ้งเพื่อให้ได้รับแสงแดดเต็มที่

        เมล็ดพันธุ์ 1 เมล็ด เมื่อนำมาปลูกในดินเท่ากับพืช 1 ต้น 
        พืช 1 ต้น เมื่อเก็บเมล็ดพันธุ์เท่ากับ หลายสิบ หลายร้อยเมล็ดพันธุ์ หรืออาจจะมากกว่านั้น
        ความเจริญงอกงานเกิดจากการเกิ้อหนุนซึ่งกันและกัน ระหว่าง เมล็ดพันธุ์ ดิน น้ำ อากาศ สัตว์ มนุษย์ เป็นวัฏจักรที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น